DK Book
Tin tuc giai tri tong hop
HomeLam DepAm thucSearchTin TucGame HayDoanh nghiepClipShopCửa HàngGamesSong lyrics - loi bai hat
Trang chủ » Truyện kiếm hiệp » Tiếu Ngạo Giang Hồ » Hồi 57: Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoăn Binh
Truy cập nhanh:
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Hồi 57: Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoăn Binh
Điền Bá Quang tủm tỉm cười mà không nói ǵ.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Huynh đài cười ǵ vậy? Vơ công huynh đài thắng được tại hạ chuyện dĩ nhiên. Huynh đài muốn ỷ ḿnh bản lănh cao cường để bắt tại hạ xuống núi chăng?
Điền Bá Quang ôn tồn đáp:
- Điền mỗ tuyệt nhiên không có ư thù nghịch Lệnh Hồ huynh, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện đắc tội với tôn giá. Nhưng Điền mỗ đă cao hứng đến đây, tất không muốn cụt hứng mà bỏ về.
Lệnh Hồ Xung gay gắt:
- Điền Bá Quang! Đao pháp của huynh đài rất cao thâm, huynh đài muốn giết hay đả thương tại hạ thực chẳng khó ǵ, nhưng Lệnh Hồ Xung này thà chết chứ không chịu nhục. Cùng lắm là chịu mất mạng về tay huynh đài, c̣n chuyện huynh đài muốn bắt tại hạ xuống núi th́ nhất định không được đâu.
Điền Bá Quang nghẹo đầu nghẹo cổ ngẫm nghĩ:
- Ngày trước lúc ở sơn động cũng như khi ở lầu Túy Tiên, ḿnh cùng hắn hai phen giao thủ, quả nhiên thằng cha này dũng mănh tuyệt luân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn đă chẳng biết sợ trời đất là ǵ th́ chuyện hắn liều mạng là sự thực. Ḿnh giết hắn th́ chẳng khó ǵ nhưng muốn bắt hắn lại không phải chuyện dễ dàng.
Gă nghĩ vậy liền nói:
- Điền mỗ chịu lời ủy thác của người đến mời Lệnh Hồ Xung đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ một chuyến, thực không có ư ǵ khác, mà sao Lệnh Hồ huynh chỉ tính đến chuyện liều mạng.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ đă không muốn làm việc ǵ th́ đừng nói là Điền huynh mà cả đến sư phụ, sư nương, Ngũ nhạc minh chủ hay tối cao là đức hoàng đế cũng không tài nào min cưỡng được. Tại hạ nhất định không đi, vạn lần không đi, mười vạn lần không đi!
Điền Bá Quang nói:
- Lệnh Hồ huynh đă cố chấp như vậy Điền mỗ đành phải đắc tội mất rồi.
Soạt một tiếng! Gă rút đao ra cầm tay.
Lệnh Hồ Xung cũng nổi giận nói:
- Chưa nói đến chuyện động thủ, huynh đài mới có ư nghĩ bắt tại hạ đă là đắc tội rồi. Thôi th́ ngọn núi sám hối dăy Hoa Sơn này bữa nay thành chôn xác Lệnh Hồ Xung.
Hắn hú lên một tiếng và cũng rút kiếm ra.
Điền Bá Quang thực t́nh không muốn giết Lệnh Hồ Xung, bụng bảo dạ:
- Thằng cha này thà chết chứ không chịu khuất phục, đối phó với hắn không phải chuyện dễ. Nếu ḿnh động thủ dù không muốn giết hắn nhưng hắn cứ liều mạng th́ thật bất lợi cho ḿnh.
Bỗng hắn nghĩ ra được một kế, liền hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Điền mỗ cùng cùng Lệnh Hồ huynh đă không thù oán, hà tất phải tính đến chuyện liều mạng? Bây giờ chúng ta đánh cuộc, Lệnh Hồ huynh nghĩ sao?
Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng, tự nhủ:
- Đánh cuộc th́ c̣n ǵ hay hơn nữa. Dù ḿnh thua vẫn c̣n căi lư được.
Hắn làm bộ nghiêm nghị hỏi lại:
- Đánh cuộc cái ǵ? Tại hạ thắng dĩ nhiên không phải đi rồi, mà có thua cũng chẳng đi đâu.
Điền Bá Quang tủm tỉm cười nói:
- Không ngờ khai sơn đệ tử phái Hoa Sơn lại sợ phép khoái đao của Điền Bá Quang một cách quá lố, sợ đến nỗi không dám đón tiếp ba chục chiêu.
Lệnh Hồ Xung sừng sộ nói:
- Sợ cái ǵ? Đón tiếp không được đến bị huynh đài chém một đao chết tươi cũng chẳng có chi là lạ.
Đừng nói 30 chiêu mà 300 chiêu tại hạ cũng vẫn đón tiếp như thường.
Điền Bá Quang dịu giọng:
- Lệnh Hồ huynh! Không phải Điền mỗ coi thường các hạ đâu, nhưng e rằng các hạ không chịu nổi 30 chiêu khoái đao là Điền mỗ vỗ đít đi ngay, không lôi thôi ǵ nữa. Nhưng nếu may mà Điền mỗ thắng được Lệnh Hồ huynh th́ Lệnh Hồ huynh xuống núi theo Điền mỗ, đến gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ư nghĩ rất mau. Hắn nhớ lại những đao pháp của Điền Bá Quang một lượt, bụng bảo dạ:
- Sau khi ḿnh đầu với gă hai phen đă đem đao pháp của gă nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, ḿnh c̣n thỉnh giáo cả sư phụ, sư nương nữa. Bây giờ chỉ có việc tự vệ chẳng lẽ không chống nổi 30 chiêu của gă ư?
Quyết định rồi Lệnh Hồ Xung lên tiếng quát:
- Được rồi! Tại hạ đón tiếp 30 chiêu của huynh đài.
Đoạn hắn rút kiếm tấn công liền.
Hắn ra chiêu "Hữu phụng lai nghi" trong Hoa Sơn kiếm pháp. Lưỡi kiếm rung động bật lên những tiếng vo vo. Lập tức Điền Bá Quang bị làn kiếm quang dầy đặc chụp xuống.
Điền Bá Quang cất tiếng khen:
- Hảo kiếm pháp!
Gă vung đao gạt đi, lùi lại một bước.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Một chiêu rồi!
Tiếp theo hắn ra chiêu "Thương tùng nghênh khách" để tấn công.
Điền Bá Quang lại khen:
- Hảo kiếm pháp!
Gă biết chiêu này c̣n ẩn dấu những chiêu tiếp theo, không dám vung đao đỡ gạt mà nghiêng người lướt chân đi tránh khỏi.
Cách né tránh này thực ra không phải một chiêu nhưng Lệnh Hồ Xung cũng hô lớn:
- Hai chiêu rồi.
Hắn không dừng tay chút nào lại phóng chiêu ra.
Lệnh Hồ Xung đánh năm chiêu liền, Điền Bá Quang hoặc đỡ gạt hoặc né tránh, thủy chung vẫn không chịu phản kích.
Lệnh Hồ Xung đếm đến số 5 toan ra chiêu thứ 6 đưa lưỡi kiếm từ dưới hớt lên trên th́ Điền Bá Quang quát to một tiếng vung đao chém xuống.
Lúc đao kiếm sắp chạm nhau, Lệnh Hồ Xung vội hạ thấp thanh trường kiếm xuống.
Điền Bá Quang lại quát:
- Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9, chiêu thứ 10.
Cứ miệng đếm một chiêu th́ tay chém một nhát. Gă đếm năm chiêu thanh cương đao bổ xuống năm lần mà chiêu số vẫn không biến đổi cứ nhằm thẳng đầu chém tới.
Những chiêu đao này sức nặng ngang nhau. Đao thứ 6 lại chém xuống Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân bị ḱnh lực trên đao của đối phương uy hiếp tưởng chừng hơi thở cũng không thông. Hắn cố sức vung kiếm lên gạt.
"Choang" một tiếng rùng rợn! Đao kiếm chạm nhau, cánh tay tê nhức để rớt thanh trường kiếm xuống đất. Điền Bá Quang lại chém một đao thứ 7.
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, không nói ǵ nữa.
Điền Bá Quang cười khanh khách hỏi:
- Chiêu thứ mấy rồi?
Lệnh Hồ Xung mở mắt ra đáp:
- Đao pháp của Điền huynh cố nhiên cao cường hơn tại hạ, cả nội ḱnh ở cánh tay cũng mạnh gấp mấy. Lệnh Hồ Xung này không phải là địch thủ của huynh đài.
Điền Bá Quang cười nói:
- Vậy th́ đi thôi!
Lệnh Hồ Xung lắc đầu buông thơng:
- Không đi!
Điền Bá Quang sa sầm nét mặt hỏi:
- Lệnh Hồ huynh! Điền mỗ sở dĩ kính trọng Lệnh Hồ huynh là ở chỗ Lệnh Hồ huynh cũng nam tử hán, cũng đại trượng phu, nói rồi thủ tín. Bây giờ Lệnh Hồ huynh chịu thua trong ṿng 30 chiêu sao c̣n hối hận?
Lệnh Hồ Xung căi:
- Tại hạ không tin rằng trong ṿng 30 chiêu huynh đài đă thủ thắng. Bây giờ tại hạ bị thua là sự thực, nhưng tại hạ có nói là hễ thua là theo huynh đài xuống núi đâu? Tại hạ nói thế bao giờ?
Điền Bá Quang nghĩ lại th́ câu đó tự gă đề nghị ra chứ Lệnh Hồ Xung quả là chưa nói. Gă liền khoa đao cười lạt nói:
- Trong họ của các hạ có chữ Hồ là cáo, quả nhiên tên đúng với sự thật, Lệnh Hồ huynh không nói thế thiệt, nhưng tính sao đây?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vừa rồi tại hạ có thua huynh đài là thua ở chỗ kém sức chứ trong ḷng không phục. Huynh đài hăy chờ tại hạ nghỉ một lúc rồi chúng ta lại tỷ đấu.
Điền Bá Quang nói:
- Được lắm! Điền mỗ sẽ làm cho Lệnh Hồ huynh phải tâm phục khẩu phục là chịu thua.
Gă ngồi xuống phiến đá bắt chéo tay, cười h́ h́ ngó Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tự nghĩ:
- Tên ác tặc này nhất định đ̣i ḿnh theo gă xuống núi, không hiểu có gian kế ǵ? Gă bảo là đi gặp Nghi Lâm sư muội chi chi đó nhất định không phải thực t́nh. Gă không phải là đồ đệ chân chính của Nghi Lâm sư muội, huống chi nàng là một vị nữ ni đạ xuất gia thanh tu ở phái Hằng Sơn. Giới luật phái này vô cùng nghiêm khắc th́ sao nàng lại đi đôi với tên đại đạo chuyên nghề bẻ hoa nổi tiếng ác này?
Bây giờ ḿnh cứ để gă quấn quít hoài th́ làm sao thoát thân được?
Hắn nghĩ lại vừa rồi Điền Bá Quang chém liền sáu đao th́ đao pháp tầm thường, chỉ có uy lực cực kỳ mănh liệt, không biết làm thế nào phá giải được?
Hắn tự nhủ:
- Ḿnh chỉ cần làm sao chiết giải được một đao th́ việc chống đở 30 đao cũng chẳng khó ǵ.
Đột nhiên Lệnh Hồ Xung động tâm bụng bảo dạ:
- Đêm trước trong khu hoang sơn, Mạc Đại tiên sinh đă dùng sức mạnh hạ sát Đại tung dương thủ Phí Bân. Kiếm pháp phái Hành Sơn cũng linh diệu khôn lường, ḿnh có thể đối phó với Điền Bá Quang bằng kiếm pháp đó là không chịu thua. Trên vách đá hậu động kia có khắc nhiều thứ tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp. Ta tới đó học lấy ba bốn chục chiêu là có thể cùng Điền Bá Quang quyết sống mái. Rồi hắn lại lẩm bẩm:
- Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng th́ trong khoảnh khắc làm sao mà học được ngay? Thiệt là ḿnh nghĩ vơ nghĩ vẩn.
Điền Bá Quang thấy trong chớp mắt mà nét mặt Lệnh Hồ Xung biến đổi mấy lần, chợt lộ vẻ mừng thầm trong khóe mắt, chợt đă buồn thiu. Gă liền cười hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Các hạ đă nghĩ ra được ngụy kế ǵ để phá giải đao pháp của Điền mỗ chưa?
Lệnh Hồ Xung nghe gă nhấn mạnh hai chữ "ngụy kế" bất giác nổi hung lớn tiếng:
- Muốn phá đao pháp của huynh đài tại hạ bất tất phải dùng ngụy kế chi hết. Huynh đài ở đây mồm năm miệng mười rất là huyên náo khiến cho tại hạ rối ruột phiền ḷng không thể ngưng thần tĩnh trí được. Tại hạ vào trong sơn động kia để ngẫm nghĩ một chút. Huynh đài đừng theo vào quấy nhiểu nữa.
Điền Bá Quang cười nói:
- Lệnh Hồ huynh cứ vào đó mà nghĩ cho mệt xác Điền mỗ không vào quấy rối đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe gă nói to mấy tiếng "nghĩ cho mệt xác" th́ mắng thầm một tiếng rồi tiến vào sơn động.
Lệnh Hồ Xung thắp cây đèn lên chuồn vào hậu động đến thẳng chỗ vách đá khắc đồ h́nh về Hành Sơn kiếm pháp để quan sát. Hắn thấy những đường kiếm biến ảo phi thường. Nếu không chính mắt trông thấy th́ chẳng bao giờ tin được trên thế gian lại có những kiếm chiêu kỳ ảo, biến chuyển đột ngột đến thế.
Hắn nghĩ bụng:
- Chỉ trong khoảnh khắc mà muốn học cho hiểu thấu th́ bất luận là kiếm pháp ǵ cũng không thể được. Bây giờ ḿnh chỉ lựa ít chiêu cổ quái ly kỳ, biến ảo vô thường nhất học cho thuộc ḷng để ra loạn đả loạn đấu với gă may ra đánh gă không kịp trở tay cũng chưa biết chừng.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy rồi vừa coi vừa ghi nhớ. Tuy hắn thấy những chiêu Hành Sơn kiếm pháp đều bị đối phương phá giải nhưng chắc Điền Bá Quang chưa biết phép phá giải này nên hắn không đem ḷng úy kỵ.
Lệnh Hồ Xung một mặt ghi nhớ, một mặt lấy tay nào trỏ nào vạch. Hắn mới học được hơn hai chục chiêu biến hóa mà đă mất quá nửa giờ.
Bỗng nghe thanh âm Điền Bá Quang ở ngoài động vọng vào:
- Lệnh Hồ huynh! Nếu Lệnh Hồ huynh không ra th́ Điền mỗ phải xông vào đó.
Lệnh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra la lên:
- Được rồi! Bây giờ tại hạ lại tiếp huynh đài hai chục chiêu nữa.
Điền Bá Quang cười hỏi:
- Lần này Lệnh Hồ huynh lại thua th́ sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nào phải thua một hai lần mà đă nhiều lần lắm rồi. Bây giờ có thua thêm lẫn nữa cũng không sao.
Hắn chưa dứt lời th́ thanh trường kiếm trong tay đă phóng ra như gió táp mưa sa, bảy chiêu liền một lúc. Cả bảy chiêu này hắn mới học được theo đồ h́nh trên vách đá hậu động. Thiệt là những chiêu biến ảo đến cùng cực.
Điền Bá Quang không ngờ kiếm pháp phái Hoa Sơn lại thiên biến vạn hóa đến thế khiến cho gă chân tay luống cuống cứ phải lùi hoài.
Đến chiêu thứ mười mấy gă nghĩ thầm:
- Kiếm pháp thằng cha này biến ảo đột ngột một cách bất ngờ mà ḿnh cứ đỡ hoài th́ e rằng trong chớp mắt là để hắn phá giải được ba chục chiêu.
Gă liền hú lên một tiếng, vung đao phản kích. Luồng đao của gă cực kỳ hùng hậu khiến cho kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy biến hóa khôn lường mà khó bề thi triển.
Lệnh Hồ Xung đấu đến chiêu thứ 19 th́ thanh trường kiếm của hắn bị lưỡi đao của Điền Bá Quang hất văng đi. Hắn lùi lại hai bước la lên:
- Điền huynh chỉ thắng ở tại sức mạnh chứ không phải ở đao pháp. Lần này tại hạ đấu thua mà vẫn không phục. Điền huynh để tại hạ vào trong kia ngẫm nghĩ một lúc rồi ra đấu thêm ba chục chiêu nữa.
Điền Bá Quang cười nói:
- Hiện giờ lệnh sư c̣n ở cách đây ngoài năm trăm dặm. Lăo gia đang đi kiếm tông tích Điền mỗ, phải mười ngày hay nửa tháng nữa chưa chắc đă về đến núi Hoa Sơn. Vậy cái kế hoăn binh của Lệnh Hồ huynh chẳng ích ǵ đâu!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nếu trông vào sư phụ trở về để thu thập Điền huynh th́ đâu phải là anh hùng hảo hán? Tại hạ mắc trọng bệnh lâu ngày mới khỏi, không đủ khí lực, nên Điền huynh chiếm được tiện nghi. Nếu tỷ đấu toàn bằng chiêu số chẳng lẽ tại hạ không đỡ nổi 30 chiêu ư?
Điền Bá Quang cười nói:
- Điền mỗ không mắc lừa Lệnh Hồ huynh đâu. Thắng bằng nội lực cũng được. Ai thắng la thắng, bại là bại, c̣n tranh thắng bằng lỗ miệng th́ ăn thua ǵ?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Được rồi! Điền huynh hăy chờ đó. Đă là nam tử trượng phu th́ đừng sợ. Dù Điền huynh xuống núi chạy trốn, Lệnh Hồ Xung này cũng không rượt theo đâu.
Điền Bá Quang cười ha hả lùi lại hai bước ngồi xuống phiến đá.
Lệnh Hồ Xung quay vào hậu động nghĩ thầm:
- Điền Bá Quang đă đả thương Địa Tuyệt đạo trưởng phái Thái Sơn, rồi đấu với Nghi Lâm sư muội. Vừa rồi ḿnh mới dùng kiếm pháp phái Hành Sơn để đấu với gă, vị tất gă đă hiểu vơ công của phái Tung Sơn.
Thế rồi hắn chạy vào vách đá coi vơ công phái Tung Sơn, học được hơn chục chiêu xong bụng bảo dạ:
- C̣n đến mười mấy tuyệt chiêu phái Hành Sơn vừa rồi ḿnh chưa sử dụng. Bây giờ ḿnh đem xen kẽ vào với kiếm pháp phái Tung Sơn, đồng thời cho ra vài chiêu kiếm pháp bản môn một cách đột ngột, không chừng ḿnh sẽ làm cho gă phải đầu nhức mắt hoa.
Nghĩ thế rồi không chờ Điền Bá Quang hô hoán đă chạy ra ngoài động để tỷ đấu. Những kiếm chiêu của hắn lần này chợt là vơ công phái Tung Sơn, chợt đổi sang phái Hành Sơn gặp lúc khẩn yếu hắn lại thi triển tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn.
Điền Bá Quang không ngớt la:
- Lạ quá! Lạ quá!
Nhưng đến chiêu thứ 22, gă tiến lên ba bước chí được mũi đao vào cổ họng Lệnh Hồ Xung, bức bách hắn phải buông kiếm chịu thua.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lần đầu tại hạ chỉ tiếp được mười chiêu, sau ngồi nghĩ một lúc liền đỡ được 18 chiêu. Lại nghĩ lúc nữa đă chống được 21 chiêu. Điền huynh! Như vậy Điền huynh đă sợ chưa?
Điền Bá Quang cười đáp:
- Điền mỗ c̣n sợ cóc ǵ?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tại hạ mà tịnh tâm suy nghĩ th́ chỉ vài lần nữa là chống đủ 30 chiêu. Nếu c̣n tiếp tục suy luyện thêm sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Khi đó dù tại hạ không giết Điền huynh th́ cuộc mưu đồ há chẳng hỏng bét?
Điền Bá Quang cười đáp:
- Điền mỗ phiêu bạt giang hồ, trong những người đối thủ th́ Lệnh Hồ huynh là tay đa trí hơn hết, nhưng đáng tiếc vơ công Lệnh Hồ huynh lại kém xa Điền mỗ xa quá. Dù Lệnh Hồ huynh có tiến bộ thần tốc đến đâu mà muốn trong vài giờ thắng lại được Điền mỗ th́ trong thiên hạ quyết chẳng bao giờ có chuyện lạ đó được.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lệnh Hồ Xung này phiêu bạt giang hồ, trong những tay đối thủ th́ Điền huynh là người lớn mật càn rỡ hơn hết. Tuy đă thấy Lệnh Hồ Xung này càng đánh càng mạnh mà vẫn không trốn chạy. Trong thiên hạ thật khó mà t́m được người như vậy! Điền huynh hăy ngồi chơi, tại hạ suy luận một lúc.
Điền Bá Quang cười nói:
- Xin tùy tiện.
Lệnh Hồ Xung từ từ đi vào hậu động. Tuy miệng hắn ba hoa ra vẻ mặt thản nhiên mà kỳ thực trong
bụng lo lắng khôn xiết. Hắn tự hỏi:
- Thằng cha này đến Hoa Sơn phải chăng có dự trù một âm mưu ǵ ghê gớm? Gă đă biết sư phụ ḿnh đang kiếm gă để trừ diệt mà sao c̣n rảng rang đến đây tỷ vơ với ḿnh? Gă kiếm chế được ḿnh dù không hạ sát tất điểm huyệt để ḿnh không nhúc nhích được mới phải. Thế mà gă lại tha hết lần này đến lần khác là có dụng ư ǵ?
Trong ḷng Lệnh Hồ Xung vẫn thắc mắc Điền Bá Quang phen này lên núi Hoa Sơn là có một vụ âm mưu khủng khiếp, nhưng hắn nghĩ măi không sao hiểu được đối phương có âm mưu ǵ hắn tự nhủ:
- Bất luận Điền Bá Quang có mưu đồ ǵ hay không, ta cũng phải tận tâm kiệt lực chiến đấu đến cùng. Nếu có cơ hội ta phóng kiếm đâm chết gă cũng chẳng hề chi.
Quyết định rồi, Lệnh Hồ Xung tiến vào chỗ h́nh trên vách đá.
Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiêu cực kỳ tàn độc.
Lệnh Hồ Xung ra khỏi động th́ trời đă sáng rơ. Trong ḷng hắn quyết tâm giết người mà ngoài mặt vẫn niềm nở nói:
- Điền huynh ơi! Điền huynh giá lâm tệ địa, tiểu đệ không tỏ hết được t́nh địa chủ thật áy náy vô cùng. Sau cuộc tỷ vơ này, bất luận ai thắng ai bại, tiểu đệ cũng mời Điền huynh nếm một chút thổ sản của bản sơn.
Điền Bá Quang đáp:
- Đa tạ Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Xung lại cười nói:
- Ngày sau tại hạ xuống núi nếu c̣n gặp Điền huynh và mở cuộc tỷ đấu th́ nên quyết một trận sống mái, đừng có làm như bữa nay đem chiêu số ra mà đánh cuộc hơn thua.
Điền Bá Quang cười nói:
- Được người bạn như Lệnh Hồ huynh mà giết đi thi thật là đáng tiếc. Nhưng nếu Điền mỗ mà không giết, vơ công Lệnh Hồ huynh tiến triển thần tốc rồi có ngày kiếm pháp cao thâm hơn Điền mỗ th́ khi đó Lệnh Hồ huynh chẳng khi nào nhiêu dung một tên đại đạo hái hoa.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Chính thế! Thật khó mà được cơ hội mài dũa vơ công như bữa nay. Điền huynh! tiểu đệ tiến chiêu đây, xin Điền huynh chỉ giáo cho.
Điền Bá Quang cười nói:
- Không dám. Xin mời Lệnh Hồ huynh!
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tiểu đệ càng nghĩ càng cảm thấy ḿnh không phải là đối thủ của Điền huynh.
Hắn chưa dứt lời đă phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm c̣n cách Điền Bá Quang chừng ba thước, hắn đưa chéo sang mé tả đâm mạnh tới. Điền Bá Quang vung đao lên gạt.
Lệnh Hồ Xung không chờ cho đao kiếm đụng nhau, đột nhiên đâm vào hạ bộ đối phương. Chiêu này vừa mănh liệt vừa hiểm độc vô cùng.
Điền Bá Quang giật ḿnh kinh hăi, tung ḿnh nhảy vọt lên cao.
Lệnh Hồ Xung thừa thế chém luôn ba nhát mà nhát nào cũng vận dụng hết sức b́nh sinh nhằm đâm vào những huyệt trọng yếu.
Điền Bá Quang đă mất tiên cơ, lâm vào thế kém. Gă vung đao đỡ Đông gạt Tây.
Bỗng nghe đánh "roạt" một tiếng. Mũi kiếm Lệnh Hồ Xung nhằm đâm vào vế đùi bên phải Điền Bá Quang, xuyên thủng ống quần gă. Kiếm thế thần tốc phi thường, nhưng c̣n cách da thịt Điền Bá Quang
không đầy một tấc.
Điền Bá Quang vung quyền đánh binh một cái, Lệnh Hồ Xung ngă lăn lông lốc.
Gă cười nói:
- Lệnh Hồ huynh toàn sử dụng những chiêu ác độc muốn giết Điền mỗ như vậy là phép rèn luyện vơ công đấy ư?
Lệnh Hồ Xung đứng phắt dậy cười đáp:
- Bất luận tiểu đệ làm ǵ th́ làm, chung qui vẫn không đụng đến một sợi lông của Điền huynh.
Hắn nhủ thầm trong bụng:
- Bây giờ ngươi đă không giết ta th́ ta cũng chẳng cần để ư đến sự yên nguy cho bản thân, ta chỉ công chứ không chịu thủ, tất phải chiếm được tiện nghi.
Hắn vừa cười h́ h́ vừa chạy lại nói:
- Quyền bên trái của Điền huynh cũng mạnh khiếp!
Điền Bá Quang cười nói:
- Xin lỗi Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tiểu đệ e rằng Điền huynh đă đánh găy hai xương sườn của tiểu đệ rồi cũng chưa biết chừng.
Hắn đi gần tới nơi đột nhiên xoay tay phóng kiếm đâm tới.
Chiên này thật là bất ngờ. Nó là tuyệt chiêu của phái Hằng sơn.
Điền Bá Quang đang giật ḿnh kinh hăi th́ mũi kiếm đối phương đâm tới bụng dưới y không đầy vài tấc. Gă hoang mang phải lăn người đi để tránh.
Lệnh Hồ Xung từ trên đánh xuống đâm liền bốn kiếm.
Điền Bá Quang bị đánh rất rát gă hoang mang vô cùng coi chừng chỉ mấy chiêu nữa là đối phương đâm được gă như đóng đinh xuống đất.
Không ngờ Điền Bá Quang đột nhiên phóng chân trái đá phốc vào cổ tay Lệnh Hồ Xung. Tiếp theo gă phóng chân phải theo thế "Uyên ương liên hoàn" trúng vào bụng dưới hắn.


--------------------------------------------------------------------------------
Hết Hồi 57. Mời bạn xem tiếp Hồi 58 : Lệnh Hồ Xung Mấy Lần Bại Trận .
 
Nhận dịch tài liệu Tiếng Anh
Nau an am thuc - DK photo - Game - DK mua ban - DK shop - Sach truyen online - Cong ty doanh nghiep - Nghe & tai nhac mp3 - search - Game flash online - Game hay - choigameon - choigamechoi - kenh giai tri viet
IPVNN Book - Beta Version.
Copyright 2008 - 2015 IPVNN Coporation. All rights reserved.